Jumaat, 28 Ogos 2009

LeMbAgA PeNgAwAs SMK CoChRaNe PeRkAsA

== '''Lembaga Pengawas SMK Cochrane Perkasa''' ==

==
== prakata ==
*sekolah menengah kebangsaan cochrane perkasa merupakan sekolah yang baru diwujudkan pada sejak tahun 2005 lagi .walaubagaimanapun sekolah yang baru ditubuhkan ini sudah cemerlang dalam pelbagai bidang yang diceburi..
namun begitu lembaga pengawas smk cochrane perkasa juga turut menyumbang bagi mendisiplinkan sekolah daripada masalah jenayah dan vandelisme yang kini semakin ketara bukan hanya di sekolah menengah kebangsaan cochrane perkasa malah ketara ke seluruh malaysia.


'''== pengawas dan smk cochrane perkasa =='''
*lembaga pengawas smk cochrne perkasa merupakan badan pelajar yang utama dalam organisasi sekolah .ini kerana pengawas begitu penting untuk memastikan sekolah bebas dari jenayah dan pengawas juga berperanan sebagai pembantu guru bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi

== gelaran ==

*lembaga pengawas smk cochrane perkasa baru diwujudkan juga pada 2005 .ketua pengawasnya ialah lee tyn wy yang dikenali sebagai bapa keharmonian pengawas kemudian kuasa tersebut diserahkan kepada dhiya wahyun yang diberi gelaran bapa perpaduan pengawas dan seterusnya kepada muhd. hakim bin musa yang dikenali sebagai bapa disiplin pengawas dan kini jawatan ketua pengawas tersebut disandang pula oleh ardi aminuddin bin othman yang mungkin akan dikenali sebagai bapa kemajuan pengawas


== sejarah ==
*pengawas smk cochrane perkasa baru diwujudkan sejak tahun 2005 lagi ini kerana sekolah ini baru ditubuhkan pada tahun yang sama .maka lembaga pengawas juga baru diwujudkan dalam organisasi sekolah
*pengawas smk cochrane perkasa juga merupakan organisasi pelajar yang utama dan yang pertama diwujudkan maka organisasi ini amat penting dalam sekolah menengah kebangsaan cochrane perkasa


== visi ==
*menjadikan lembaga pengawas smk cochrane perkasa sebagai sebuah lembaga pengawas yang cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah yang terpuji

== misi ==
*menjadikan lembaga pengawas smk cochrane perkasa sebuah badan yang setanding dengan sekolah kluster menjelang tahun 2015


== cogan kata ==
*"pengawas aktif sekolah positif"


*== AJK Tertinggi pada tahun 2009/2010 ==
*ketua pengawas dan ketua pelajar : Ardi Aminuddin Bin Othman
*pen.ketua pengawas dan ketua pelajar 1 : julia yap
*pen.ketua pengawas dan ketua pelajar 2 : tiong mee yuk
*setiausaha pengawas 1 : yong jia yee
*setiausaha pengawas 2 : nor izzaty
*bendahari pengawas 1 : wong vinnie
*bendahari pengawas 2 : azidah
*ketua disiplin pengawas lelaki : nur amin
*ketua disiplin pengawas perempuan : jeespreet kaur
*ketua spotcheck dan rampasan : zuhairi akhsah

[lembagapengawassmkcp.blogspot.com]